Biuletyn “Harcerskim Szlakiem”

Bezpłatny kwartalnik “Harcerskim Szlakiem” to archiwalny biuletyn informacyjny drużyn harcerskich działających na terenie Gminy Czosnów.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo obejrzeć wszystkie numery biuletynu.

 

Misja publikacji

Mamy nadzieję, że gazeta […] stanie się naturalną drogą komunikacji między harcerzami, a mieszkańcami Gminy Czosnów. Będziemy zamieszczać nie tylko relacje z naszych codziennych działań, ale także naszą twórczość, felietony, opinie czy relacje z lokalnych wydarzeń.

Redaktor naczelny “Harcerskim Szlakiem”

Zespół redakcyjny:

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą wszyscy członkowie drużyn harcerskich działających na terenie Gminy Czosnów.

Redaktor naczelny: ćwik Filip Kobus