Dla Rodziców

Szanowni Państwo,

Wasze dziecko chce wstąpić do Związku Harcerstwa Polskiego. Z oczywistych względów popieramy tę decyzję.

Harcerstwo, to nie tylko to, co krąży, jako obiegowa opinia. Harcerstwo to coś więcej. Dla zuchów to głównie zabawa, przygotowanie do harcerskiego życia. Dla harcerzy, to również zabawa i przyjemność, ale także służba, patriotyzm, praca na rzecz innych.

Praca z dziećmi opiera się na pozytywnym podejściu. Motywujemy je poprzez system stopni i sprawności. Rozwijamy ich spostrzegawczość i orientację poprzez gry i zabawy terenowe. Rozwijamy ich zainteresowania poprzez sprawności indywidualne. Dajemy cel, który mogą osiągnąć. Obozy to kwintesencja całorocznej pracy. Dzieci mogą nauczyć się samodyscypliny, mają możliwość pokonać swoje słabości. Obóz to podsumowanie tego, co dziecko robi przez cały rok.

W drużynach naszego Szczepu są zasady, których przestrzegamy. Każde dziecko decydując się na wstąpienie w nasze szeregi, podejmuje się przestrzegania tych zasad. Natomiast rodzice, zgadzając się na wstąpienie dziecka do drużyny, także zobowiązują się do zapewnienia dziecku pomocy w realizacji zamierzonych celów. Komendant Szczepu i Drużynowi, ściśle współpracują z rodzicami. Tylko tak możemy wspomóc cykl wychowawczy; rodzice, szkoła, harcerstwo.

W zakładkach przedstawiamy system przyjmowania Państwa dziecka do jednostek naszego Szczepu. Inaczej wygląda przyjęcie dziecka do gromady zuchowej, a inaczej do drużyn harcerskich.