Dlaczego my?

Dowiedz się, dlaczego Twoje dziecko powinno należeć do Związku Harcerstwa Polskiegop1170148

Nasza organizacja – Związek Harcerstwa Polskiego – to nie tylko to, co krąży w obiegowej opinii. Harcerstwo, to coś znacznie więcej. Dzięki naszemu systemowi wychowawczemu z ponad stuletnią tradycją wychowały się pokolenia młodych Polaków. Dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości ma to niesamowite szczęście, że tak blisko nich – przy szkole w Cząstkowie Mazowieckim od września 2016r. działają: gromada zuchowa (dla dzieci z klas I-III SP), drużyna harcerska (dla dzieci z klas IV-VI SP) i drużyna starszoharcerska (klasy gimnazjalne i starsze).

Metoda harcerska opiera się na kilku niezmiennych od lat filarach:

  • pozytywność – gdyż harcerskie wychowanie polega na budowaniu dobra, rozbudzaniu w człowieku jego zdolności, odkrywaniu zalet, pozwala łatwiej akceptować świat, innych ludzi, siebie samego, pokazuje, że nie należy poddawać się złu i beznadziejności;

  • indywidualność – ponieważ harcerskie wychowanie jest ukierunkowane na jednostkę, na jej rozwój osobisty, dostosowując stawiane przed każdym członkiem ruchu oczekiwania do jego możliwości i umiejętności, budując jego indywidualne cechy;

  • wzajemność oddziaływań – czyli partnerstwo członków ruchu, gdzie wszyscy są zarówno wychowawcami, jak i wychowankami; instruktor pełni rolę “starszego brata” będącego dla harcerza wzorem do naśladowania, a jego autorytet opiera się przede wszystkim na jego osobistej postawie zgodnej z Harcerskim Prawem;

  • dobrowolność i świadomość celów – gdyż każdy członek organizacji samodzielnie wyraża chęć kierowania się w życiu harcerskimi zasadami i przynależności do naszej organizacji; w harcerstwie skuteczność wychowania zależy od chęci poddania się temu działaniu;

  • pośredniość – ponieważ wszystkie podejmowane przez nasz ruch działania służą realizacji celów wychowawczych, atrakcyjne, społecznie pożyteczne zadania realizowane w harcerstwie pobudzają do rozwoju wewnętrznego człowieka – potężne cele wychowawcze instruktorów ZHP “skrywają się” w zabawie, grach terenowych i innych formach aktywności, podejmowanych przez podopiecznych;

  • naturalność – polegająca na przystosowaniu wszystkich podejmowanych działań do potrzeb i możliwości harcerskiego zespołu i poszczególnych jego członków oraz różnorodnych warunków działania: na wsi, w mieście, w nowej drużynie, bądź takiej z tradycjami, w zastępie chłopców lub dziewcząt, w drużynie koedukacyjnej itd.

 

Środowisko harcerskie w Czosnowie nie jest stare (działamy od 2010r.), jednak dojrzałe do tego stopnia, że z czystym sercem możemy polecić Państwa dziecku wstąpienie w nasze szeregi. Doskonałym przykładem pozytywnego wpływu na dzieci i młodzież jest coroczny obóz – zwieńczenie całorocznej pracy drużyn. P1070727W dzisiejszych czasach młodzież ma wiele okazji na ciekawe spędzenie wakacji. Różnorakie biura podróży wręcz bombardują nas nowymi ofertami obozów i kolonii młodzieżowych, podobne formy wypoczynku organizują też organizacje społeczne czy kluby sportowe. Jednak tylko harcerski wypoczynek jest jedyną okazją do nabycia wielu pożytecznych umiejętności i zdobycia przydatnej wiedzy. Za atrakcyjną, dostosowaną do wieku uczestników metodyką harcerską stoją cele wychowawcze, które my – instruktorzy mamy na uwadze. „Chatki Robinsona”, czyli wyruszenie w klikuosobowych grupach do lasu na całą dobę, uczą pracy w zespole i elementów survivalu, dzienne i nocne warty – zorganizowania i czujności, zajęcia z terenoznawstwa – orientacji w terenie. W harcerstwie każde zadanie ma swój cel.