Ekumenizm

Czy słyszeliście kiedyś takie mądre słowo, jak ekumenizm?

Nie? Szczerze mówiąc, to się Wam nie dziwię. Ja też dopiero niedawno dowiedziałem się, co to znaczy ;-).

Ekumenizm, czy też ruch ekumeniczny to ruch, który zrzesza chrześcijan z różnych wyznań chrześcijańskich.. Ruch ten, działając w obrębie różnych kościołów, dąży do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła (Kościoła w znaczeniu: grupa ludzi, wiernych, a nie: budynku.

Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa. Zasięg dialogu ekumenicznego może obejmować lokalne, regionalne, krajowe bądź światowe chrześcijańskie wspólnoty religijne, a jego forma może przybrać zarówno porozumienia dwustronne, jak i wielostronne.

Podążając za nurtem ekumenizmu, nasz Związek w swoim spisie sprawności uzupełniających ma trzygwiazdkowego “Młodego ekumenistę” i mistrzowskiego “Ekumenistę”.