Historia Szczepu

27 Czosnowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych kontynuuje tradycje środowisk harcerskich, które istniały na naszych ziemiach w XX wieku.
W okresie PRL na terenie powołano Gminny Związek Drużyn im. Gwardii Ludowej w Czosnowie. Sztandar, będący reprezentatywnym znakiem tej jednostki organizacyjnej, widoczny na zdjęciach został własnoręcznie wyhaftowany przez męża hm. Urszuli Witkowskiej.
p1040118
p1040119
Aktywnie rozwijające się środowisko w 1975 roku zostało przekształcone w hufiec, a sztandar od tamtej pory służył jako sztandar Szczepu.
Funkcję Komendanta Hufca Czosnów pełniło wiele znamienitych osób, które do dnia dzisiejszego kojarzą się nam z aktywnym działaniem na rzecz lokalnego społeczeństwa. Dotarliśmy do pełnej listy instruktorów piastujących tą funkcję:
1975 – 1977 phm. Wiesława Kwaśniak
1977 – 1982 phm. Antoni Kręźlewicz (Wójt Gminy Czosnów)
1982 – 1988 phm. Grażyna Staniszewska
1988 – 1992 phm. Grażyna Kiljan (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z wieloletnim doświadczeniem)
1992 – 1997 phm. Marek Dobrowolski (nauczyciel wychowania fizycznego)
W 1997 roku Hufiec Czosnów został zlikwidowany, a drużyny zostały ponownie włączone do macierzystej jednostki nadrzędnej – Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki. Warto zauważyć, że również dzisiaj drużyny harcerskie i gromady zuchowe działają w ramach tego hufca.
W latach 90. środowisko harcerskie w Czosnowie dopadł kryzys, na skutek którego ostatecznie doszło do rozwiązania wszystkich jednostek harcerskich, działających na terenie Gminy Czosnów.
Historia odrodzenia harcerstwa w Czosnowie jest bardziej bogata, niż mogłoby się wydawać, a swoje początki ma… w Nowym Dworze Mazowieckim. W tym mieście, w 2003 roku powstała X Harcerska Drużyna Kawalerii Rowerowej “Grupa Kampinos”. W 2010 roku, jednostka ta decyzją Rady Drużyny zmieniła miejsce swojego działania z nowodworskiego gimnazjum do Zespołu Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim, by rozszerzyć ideę harcerską o kolejną gminę powiatu nowodworskiego. Otwarcie środowiska w nowym miejscu z pewnością nie było prostym zadaniem. W ciągu kilku lat drużyna przeszła szereg zmian, podyktowanymi dostosowaniem do potrzeb lokalnego środowiska. Obecnie nosi ona nazwę: 10 Czosnowska Drużyna Harcerska “Ad astra” im. Małego Powstańca, a jej szczegółową historię możecie Państwo przeczytać w odrębnym artykule.
Od kilku lat, czosnowskie środowisko harcerskie charakteryzuje niezwykle dynamiczny rozwój i stały wzrost liczebności. Z uwagi na te sygnały, w 2015 roku instruktorzy i wychowawcy harcerscy zadecydowali wspólnie o powołaniu do życia drużyny starszoharcerskiej – jednostki, która będzie zrzeszała młodzież gimnazjalną i starszą. Na bazie tego postanowienia powstała 9 Drużyna Starszoharcerska w Czosnowie.
Najmłodszą jednostką w lokalnym harcerstwie jest gromada zuchowa. Nie oznacza to jednak, że lokalne środowisko nie zgłaszało potrzeby utworzenia takiej jednostki wcześniej. Prace nad utworzeniem 8 Czosnowskie Gromady Zuchowej “Mądre Szczurki” trwały kilka lat, by ostatecznie gromada rozpoczęła działalność w 2016 roku.
Składające się z trzech pełnoprawnych jednostek harcerskich środowisko spełniało rygorystyczne warunki, które ZHP stawia przed każdymi drużynami i gromadami, by mogły stać się szczepem harcerskim. W grudniu 2016r. powołano do życia 27 Czosnowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych, który dla harcerzy i zuchów oznacza jeszcze owocniejszą współpracę między jednostkami.