Nasz patron – Mały Powstaniec

Mały Powstaniec symbolizuje najmłodszych uczestników powstania warszawskiego. Mieli oni po 13, a nawet 12 lat; zajmowali się kolportażem prasy, pełnili funkcje łączników, działali także w Harcerskiej Poczcie Polowej. Nierzadko ginęli podczas wykonywania służby.

Postać Małego Powstańca upamiętnia pomnik znajdujący się przy warszawskim Podwalu, odsłonięty w 1983 r. Wzniesiono go z inicjatywy harcerzy. W ten sposób pokazali oni, jak ważna jest dla Warszawiaków ofiara złożona przez najmłodszych powstańców.

Ten aspekt jest ważny również dla nas, harcerzy z gminy Czosnów. Młodzi walczący w powstaniu byli przecież naszymi rówieśnikami! Zdecydowaliśmy więc zdobyć imię Małego Powstańca – symbolu męstwa najwyższego stopnia, okupionego cierpieniem dzieci.