O nas

14310375_1237287366289551_7447294523714742412_oa

Sprawdź, czym wyróżnia się ZHP na tle innych organizacji młodzieżowych

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą ponad 125 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. 

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

W Gminie Czosnów działają dwie tzw. podstawowe jednostki organizacyjne ZHP, a są to:

  • 8 Czosnowska Gromada Zuchowa “Mądre Szczurki” (zrzeszająca dzieci na poziomie klas I-III Szkoły Podstawowej);
  • 10 Czosnowska Drużyna Harcerska “Ad astra” im. Małego Powstańca (zrzeszająca dzieci na poziomie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i młodzież szkół ponadpodstawowych).

Wszystkie jednostki tworzą jeden Szczep o nazwie 27 Czosnowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych.

Na tej stronie internetowej znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje zarówno dotyczące drużyny lub gromady, do której należy Państwa dziecko, ale również szczepu.