Obrzędowość 10 CDH “Ad astra”

Obrzędy są ustalonymi czynnościami o charakterze symbolicznym, które funkcjonują w drużynie. Dopełniają i podkreślają indywidualność drużyny i wspólnotę jaką tworzą wszyscy jej członkowie. Część obrzędów jest taka sama dla wszystkich drużyn np. umundurowanie, sposób zwracania się do siebie itp.

Obrzędy funkcjonujące w 10 Czosnowskiej Drużynie Harcerskiej „Ad astra”:
a) Umundurowanie zgodne z regulaminem mundurowym ZHP. W naszej drużynie nową tradycją, jest naszywanie sprawności, które zdobyliśmy na prawym rękawie munduru;
b) Barwy drużyny – brąz i zieleń, symbolizujące drzewo. Brąz jest symbolem konaru drzewa, natomiast zieleń symbolizuje jego koronę;
c) Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie;
d) „Bratnie Słowo”, czyli obrzędowe zakończenie każdej zbiórki;
e) „Granat” , gdy ktoś rzuci takie hasło wszyscy padamy na ziemię;
f) Obrzędy cały czas powstają, może i ty coś wymyślisz?

Opracował pwd. Michał Kobus