Podstawa prawna

27 Czosnowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych, podobnie jak każdy Szczep harcerski działający w naszej organizacji, działa w zgodzie zarówno z przepisami państwowymi (ustawa Prawo o Stowarzyszeniach), jak i wewnętrznym dokumentami Związku Harcerstwa Polskiego (Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego).

Zgodnie  z w/w dokumentem Szczep powoływana jest, na wniosek rad drużyn mających wejść w skład przyszłego Szczepu, po spełnieniu ściśle określonych warunków formalnych, rozkazem właściwego dla miejsca funkcjonowania jednostki Komendanta Hufca. W takim rozkazie Komendant Hufca powołuje i zwalnia również Komendantów Szczepów.

27 Czosnowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych działa na podstawie rozkazu L21/2016 Komendanta Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 z dnia 18.11.2016r.

Pobierz plik PDF (474KB)