Podstawa prawna

Gromada zuchowa, podobnie jak pozostałe podstawowe jednostki organizacyjne ZHP działające na terenie Gminy Czosnów, tj. drużyny harcerskie i starszoharcerskie, działają w zgodzie zarówno z przepisami państwowymi (ustawa Prawo o Stowarzyszeniach), jak i wewnętrznym dokumentami Związku Harcerstwa Polskiego (Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego).

Zgodnie  z w/w dokumentem drużyna powoływana jest rozkazem właściwego dla miejsca funkcjonowania jednostki Komendanta Hufca. W takim rozkazie Komendant powołuje i zwalnia również drużynowych i ew. opiekunów drużyn.

8 Próbna Gromada Zuchowa działa na podstawie rozkazu Komendanta Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 pwd. Dominika Domińczaka z dnia 04.09.2016r.

Pobierz plik PDF (458KB)

18.11.2016r. Komendant Hufca zamknął okres próbny gromadzie oraz nadał jej nazwę 8 Czosnowska Gromada Zuchowa “Mądre Szczurki” Rozkazem Specjalnym L5/2016.

Pobierz plik PDF (492KB)