Próba na stopień harcerski

Aby zdobyć stopień, harcerz powinien:

1. Zapoznać się z wymaganiami na dany stopień, które zawarte są w szczepowych wzorach kart próby na stopnie:

Karta próby na stopień ochotniczki-młodzika:

Pobierz plik DOC (14KB)

Karta próby na stopień tropicielki-wywiadowcy:

Pobierz plik DOC (15KB)

Karta próby na stopień pionierki-odkrywcy:

Pobierz plik DOC (14KB)

Karta próby na stopień samarytanki-ćwika:

Pobierz plik DOC (14KB)

Karta próby na stopień Harcerki Orlej-Harcerza Orlego:

Pobierz plik DOC (Unknown)

2. Wypełnić kartę próby na stopień wraz z opiekunem próby

3. Okazać wypełnioną kartę próby drużynowemu, który otworzy próbę na stopień harcerzowi po zatwierdzeniu zadań w najbliższym rozkazie

4. Zrealizować zadania na próbę i zebrać na karcie próby potwierdzenia (podpisy osób, które były świadkami wykonania zadania)

5. Oddać kartę próby drużynowej, która zamknie próbę na sprawność harcerzowi w najbliższym rozkazie

6. Harcerz otrzymuje prawo do noszenia oznaczenia stopnia na naramienniku.

 

Opracował ćwik Filip Kobus