PRZEKAŻ 1% PODATKU

14310375_1237287366289551_7447294523714742412_o1procentZwiązek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce. W szeregach czosnowskich zuchów i harcerzy działa już ponad 50 młodych ludzi, którzy dorastają w oddaniu najwyższym wartościom, takim jak: patriotyzm, braterstwo, praca nad sobą i świecenie przykładem.

Przekaż 1 % podatku dochodowego na rzecz czosnowskich harcerzy!
Dlaczego warto?
Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja pożytku publicznego (OPP), wszyscy instruktorzy pracują społecznie, nie czerpiąc z tego ŻADNYCH korzyści majątkowych.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie na rzecz czosnowskich harcerzy 1% swojego podatku.

Cała kwota pozyskana z Państwa pomocy, podobnie jak składki członkowskie, czy zyski z akcji zarobkowych i zbiórek publicznych, zostaje przeznaczana na działalność statutową ZHP, przede wszystkim na:

  • zakup materiałów używanych przez harcerzy na zbiórkach;
  • dofinansowanie zakupu umundurowania i wyjazdów dla harcerzy z rodzin z trudną sytuacją materialną;
  • wycieczki, rajdy i biwaki organizowane przez czosnowskie drużyny harcerskie.Jak przekazać 1% podatku na rzecz czosnowskich harcerzy? To bardzo proste! Odpowiednie miejsce w swojej deklaracji podatkowej wystarczy wypełnić według wzoru:

1 procent — kopia — kopia