Rozkazy 2016r.

W tej zakładce znajdziecie Państwo wszystkie rozkazy wydane przez drużynowego gromady zuchowej w 2016r.

Czym jest rozkaz?

Rozkaz jest jednym z dokumentów wewnętrznych, istniejących w Związku Harcerstwa Polskiego. Do pisania rozkazów zgodnie z naszymi przepisami upoważnieni są (w wielu przypadkach również zobligowani) m.in. drużynowi.

W rozkazie każdy drużynowy naszej organizacji mianuje/zwalnia swoich funkcyjnych, otwiera/zamyka próby na stopnie (w przypadku gromad zuchowych- próby na gwiazdki) i sprawności, może też np. pochwalić lub (w skrajnych sytuacjach) upomnieć lub udzielić nagany członkowi drużyny.

Pobierz plik PDF (342KB)

Pobierz plik PDF (292KB)

Pobierz plik PDF (442KB)

Pobierz plik PDF (964KB)