Rozkazy 2017r.

W tej zakładce znajdziecie Państwo wszystkie rozkazy wydane przez drużynowego gromady zuchowej w 2017r.

Czym jest rozkaz?

Rozkaz jest jednym z dokumentów wewnętrznych, istniejących w Związku Harcerstwa Polskiego. Do pisania rozkazów zgodnie z naszymi przepisami upoważnieni są (w wielu przypadkach również zobligowani) m.in. drużynowi.

W rozkazie każdy drużynowy naszej organizacji mianuje/zwalnia swoich funkcyjnych, otwiera/zamyka próby na stopnie (w przypadku gromad zuchowych- próby na gwiazdki) i sprawności, może też np. pochwalić lub (w skrajnych sytuacjach) upomnieć lub udzielić nagany członkowi drużyny.

Rozkazy śródroczne – rok harcerski 2017/2018:

Pobierz plik DOC (Unknown)

Pobierz plik DOC (Unknown)

Rozkazy kolonjne:

Pobierz plik DOC (8KB)

Pobierz plik DOC (8KB)

Pobierz plik DOC (7KB)

Pobierz plik DOC (8KB)

Pobierz plik DOC (9KB)

Pobierz plik DOC (8KB)

Pobierz plik DOC (8KB)

Pobierz plik DOC (9KB)

Pobierz plik DOC (9KB)

Pobierz plik DOC (8KB)

Pobierz plik DOC (8KB)

Pobierz plik DOC (7KB)

Pobierz plik DOC (7KB)

Rozkazy śródroczne – rok harcerski 2016/2017:

Pobierz plik DOC (Unknown)

Pobierz plik DOC (Unknown)

Pobierz plik PDF (361KB)

Pobierz plik PDF (1.05MB)

Pobierz plik PDF (279KB)

Pobierz plik PDF (756KB)

Pobierz plik PDF (647KB)

Pobierz plik PDF (389KB)

Pobierz plik PDF (267KB)

Pobierz plik PDF (362KB)

Pobierz plik PDF (415KB)