Różnorodność wyznań chrześcijańskich

Swego czasu Jan Paweł II wygłosił pewne kluczowe słowa:
“W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. […]”

Według tego, co powiedział nasz papież, najistotniejsze w życiu prawdziwego chrześcijanina jest życie w zgodzie z Dekalogiem, Biblią, wolą Boga (tej ostatniej, niestety, nigdy nie będziemy pewni). Czy więc to oznacza, że jest to w zasadzie jedyny wyznacznik dobrego chrześcijanina?   W ogromnym uproszczeniu tak: nie ważne są uwarunkowania zewnętrzne, najważniejsze jest to, co człowiek ma w sercu i jak się zachowuje.

Według takiego toku rozumowania, kwestia wybranego przez wiernego odłamu chrześcijaństwa jest drugorzędna. Tak w istocie jest – wszystkie wyznania odwołują się do tych samych wartości. Spójrzmy zatem, co tak naprawdę różni religie chrześcijańskie?

 

Jednym z głównych wyznań w religii chrześcijańskiej jest katolicyzm. Tę odmianę chrześcijaństwa wyznaje około 20 proc. ludzi na całym świecie. W Polsce katolicyzm jest religią dominująca, jak również w wielu krajach Europy Południowej oraz Ameryki Południowej. Katolicyzm jest doktryną Kościoła chrześcijańskiego, tak samo jak doktryna Kościoła prawosławnego. Do rozłamu chrześcijaństwa doszło w 1054 roku podczas tzw. schizmy wschodniej.

Słowo katolicyzm wywodzi się z języka greckiego i oznacza coś uniwersalnego. Najpierw termin ten odnosił się do całej społeczności kościelnej. Jednak w wyniku podziału chrześcijaństwa na wschodnią i zachodnią część, katolicyzm został przyporządkowany jako nazwa kościoła zachodniego.

 

Protestantyzm to jedna z odmian chrześcijaństwa. Niewiele mniej popularna od katolicyzmu. Jej inicjatorami byli Marcin Luter i Jan Kalwin. Została zapoczątkowana w XVI wieku. Jest to druga doktryna chrześcijańska pod względem liczebności. Wyznaje ją około 40 proc. chrześcijan. Obecnie w skład protestantyzmu wchodzi 2 tys. różnych ugrupowań i wspólnot wyznaniowych.

Do najważniejszych należą:

  • baptyzm,
  • ewangelikalizm,
  • luteranizm,
  • kalwinizm,
  • anglikanizm (który jest jednak często uznawany za osobne wyznanie);
  • zielonoświątkowcy.

Sama nazwa protestantyzmu oznacza sprzeciw wobec zakazu działania ruchu reformatorskiego. Symboliczną datą początku protestantyzmu jest 31 października 1517 roku. Doszło wtedy do wystąpienia niemieckiego zakonnika Marcina Lutera, który przybił na drzwiach katedry w Wittenberdze 95 tez krytykujących działania papieża Leona X. Wśród zarzutów znalazło się sprzedawanie odpustów jako forma pozyskiwania pieniędzy na budowę Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Powiększająca się liczba zwolenników Lutera sprawiła, że wkrótce zaczęły powstawać nowe wyznania chrześcijańskie.