Sprawności harcerskie

Sprawność harcerska to dowód umiejętności harcerza w danej dziedzinie.

Aby zdobyć sprawność, harcerz powinien:

1. Zapoznać się z wymaganiami na daną sprawność – poniżej spis sprawności harcerskich ZHP:

Pobierz plik PDF (592KB)

2. Wypełnić kartę próby na sprawność

Pusta karta sprawności do pobrania:

Pobierz plik DOC (8KB)

Przykładowo wypełniona karta sprawności do pobrania:

Pobierz plik DOC (9KB)

3. Pokazać wypełnioną kartę próby drużynowej, która otworzy próbę na sprawność harcerzowi w najbliższym rozkazie

4. Zrealizować zadania na próbę i zebrać na karcie próby potwierdzenia (podpisy osób, które były świadkami wykonania zadania)

5. Oddać kartę próby drużynowej, która zamknie próbę na sprawność harcerzowi w najbliższym rozkazie

6. Harcerz otrzymuje prawo do noszenia znaczka danej sprawności na mundurze.

Opracował ćwik Filip Kobus