Stopnie harcerskie

Stopień harcerski to wyzwanie, któremu każda harcerka i każdy harcerz powinni sprostać. Kolejne dostosowane do wieku stopnie wyznaczają etapy osiągnięć życiowych i wskazują na doświadczenie członka drużyny. Czas w którym harcerka/ harcerz zdobywa stopień nazywamy próbą. Czas próby zależy od wieku oraz indywidualnych predyspozycji.
Próbę na stopień w naszym środowisku harcerskim może otworzyć każdy członek, który złożył przyrzeczenie harcerskie oraz uzyskał zgodę drużynowej, wybrał opiekuna próby i wraz z nim ułożył program.

Stopnie harcerskie w ZHP:

STOPNIE MĘSKIE SKRÓT STOPNIE ŻEŃSKIE SKRÓT WIEK OZNACZENIE
Młodzik mł. Ochotniczka och. 9-11 |
Wywiadowca wyw. Tropicielka trop. 11-13 ||
Odkrywca odkr. Pionierka pion. 13-14 >
Ćwik ćw. Samarytanka sam. 14-16 >>
Harcerz Orli HO Harcerka Orla HO 16 i więcej *
Harcerz Rzeczypospolitej HR Harcerka Rzeczypospolitej HR 16 i więcej **

Opracował dh Michał Kobus HO