Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rokrocznie przypadają te same daty: od 18 do 25 stycznia. W ramach Tygodnia odbywa się na całym świecie szereg konferencji, spotkań i nabożeństw organizowanych przez Rady Ekumeniczne, Konferencje Episkopatów inne organy Kościołów różnych krajów. Papież Leon XIII w 1897 roku w encyklice (orędziu do biskupów i wiernych) Satis cognitum zarządził ten tydzień, jednak wówczas modlono się przez 9 dni od Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. W roku 1910 św. Pius X przeniósł te nabożeństwa na obecne daty.

W polskim Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan udział biorą następujące Kościoły i Wspólnoty kościelne:

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
  • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
  • Kościół Polskokatolicki w RP
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
  • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
  • Kościół Rzymskokatolicki
  • Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka
  • Kościół Zielonoświątkowy