Wesprzyj nas – darowizna

Związek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce. W szeregach czosnowskich zuchów i harcerzy działa już ponad 50 młodych ludzi, którzy dorastają w oddaniu najwyższym wartościom, takim jak: patriotyzm, braterstwo, praca nad sobą i świecenie przykładem.

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja pożytku publicznego (OPP), wszyscy instruktorzy pracują społecznie, nie czerpiąc z tego ŻADNYCH korzyści majątkowych.

Cała kwota pozyskana z Państwa pomocy, podobnie jak składki członkowskie, czy zyski z akcji zarobkowych i zbiórek publicznych, zostaje przeznaczana na działalność statutową ZHP, przede wszystkim na:

  • zakup materiałów używanych przez harcerzy na zbiórkach;
  • dofinansowanie zakupu umundurowania i wyjazdów dla harcerzy z rodzin z trudną sytuacją materialną;
  • wycieczki, rajdy i biwaki organizowane przez czosnowskie drużyny harcerskie;
  • zakup sprzętu obozowego i wyposażenia do harcówki.

Jeśli macie Państwo ochotę i możliwość przekazać na naszą rzecz darowiznę, poniżej instrukcja, jak dokonać przelewu:

Przelew wysyłamy na numer konta:
86 8011 0008 0000 0032 3330 0008
 
Nazwa adresata:
Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Nowy Dwór Maz.
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 
Tytuł wpłaty:

27 CSDHiGZ – darowizna na cele statutowe