Władze zwierzchnie Szczepu – hufiec

Bezpośrednią kontrolę nad właściwym działaniem Szczepu sprawuje Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki:

I. Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

www.nowydwormazowiecki.zhp.pl

e-mail:  nowydwormazowiecki@zhp.pl

Obecnie funkcję komendanta hufca pełni druh harcmistrz Marcin Janiszewski.